.


චලෙයි අවසන් මුහුදු කොටි බලකොටුවත් අපේ විරොධාර හමුදාවේ පාලනයට නතු උනා සති අන්තයේදි අහන්න ලෑබුනු සතුටුදායකම නිව්ස් එකක් මරාගෙන මෑරෙන ලමා සොල්දාදුවනුත් යුධ බිමට එවන්න තරම් දෑන් මේ මිලෙච්චයින් පහතට වෑටිලා එක අතකට පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ.තව ඉස්සරහට මිට වඩා දරුනු දෙවල් උනත් මුන් කරන්න බෑරි නෑ.මොකද මරු විකාරෙන් නෙ දෑන් ඉන්නෙ.ඒ වගෙම මුහුදු කොටි බලකායේ දෙවෙනියත් එලොව යවන්න අපේ හමුදාව සමත් උනා.තුන් සින්හලයම ජය නන්වන දිනයට අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලන්වෙනවා කියලා දෑනෙනවා.ඒ වගෙම චලෙයි මුදවා ගත් අපේ රනවිරුවන්ට ශක්තිය.හා ධහිරිය ලෑබෙන්න කියලත් ප්‍රාර්තනා කරනවා.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...