.


ඊයෙ දිනයේ සවස් කාලයේ නාවික හා සාගරික ව්ද්‍යා පීටයේ 45 වන කංඩායම විසිර යාමේ උත්සවය අභිමානවත් අයුරින් පෑවෑත්වුනා.එයට සහභාගි වු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කලේ තම පලමු ,දෙවන හා තෙවන වගකිම වන්නේ තමන් ගේ මව්බිම ආරක්ශා කිරීම බවයි.මෙහිදි තවත් සුවිශෙශි සිදුවිමක් සිදු උනා.ජනපති තුමන්ගේ බාල පුතනුවන් වු යොශිත රාජපක්ශ දක්ශතම මධ්‍ය නිලධාරියා ලෙස උපහාර ලෑබුවා.මේ චායාරූප කිහිපයත් මම අන්තර්ජාලයෙන් සොයාගත්තේ.බලන්නකෝ..

3 comments:

Anonymous said...

"ජනපති තුමන්ගේ බාල පුතනුවන් වු යොශිත රාජපක්ශ දක්ශතම මධ්‍ය නිලධාරියා ලෙස උපහාර ලෑබුවා"

nothing so amusing in a fascist nation

Anonymous said...

fascist nation ??
so you think the Sri Lankan nation with its Sinhala, tamil, moslem, and other peoples is a fascist nation .. go fuckoff you loser.
its because of pathetic no-brainers like you that this world is such a sad place.. go back to the toilet pit you crawled out of you mother fucking loser.

Anonymous said...

never mind where I crawled out?

dnt talk about fascism if u dnt knw it, u "our beloved president"'s boot licker

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...