.


ශ්‍රිලංකාද්විපයේ තිස් වසරක සාපය නිම කරමින් මිට සුලු මොහොතකට පෙර මිලේච්ච ත්‍රස්ත්වාදි නායක වෙලුපිල්ලේ පිරභාකරන් හමුදා වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් මරු මුවට පත්වූ බව වාර්තාවේ. සේනාධිනායක අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ශ මෑතිදුනි,අරාක්ශක ලේකම් තුමනි,ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුනි,විරොධාර රණවිරුවිරුවනි අපි ඔබට සදා ණය ගෑති වෙමු.ඔබට ශ්‍රිලාංකික අපගේ ගෞරවනීය උත්තමාචාරය මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නෙමු.

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
කිසංක said...

ආ ජය වේවා!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...